Wie bepaalt wat liefde is? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Wie bepaalt wat liefde is?

Adrie Peereboom - zondag, 26 februari 2023

Wat denk je: is God liefde of is liefde God? Dat liefde de allerbelangrijkste deugd is, zal niemand tegenspreken. Het antwoord op de vraag wie God is, is niet vrijblijvend. Want als liefde God is, wordt daarmee alles wat ook maar enigszins liefde genoemd wordt, eigenlijk heilig verklaard. En wat heilig is, eist aanbidding en toewijding. Dan wordt de liefde normloos en mag niets het in de weg staan! Dat kan toch niemand willen? Eeuwenlang wordt in onze contreien beleden dat God liefde is en daarmee bepaalt God de grenzen ervan. Die grenzen zijn dan geen menselijke uitvinding, niet tijdgebonden of cultuurbepaald, maar op maat voor ons om te floreren zoals onze Schepper dat bedoelt. Dat kan botsen met onze menselijke natuur, die immers niet gebonden wil zijn aan beperkingen! ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Gods liefde gééft, Hij gaf zelfs zijn enige Zoon, Jezus Christus, om ons van onze zonden te verlossen. Liefde: mag God het bepalen?