Messiassen! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Messiassen!

Adrie Peereboom - zondag, 12 maart 2023

In onrustige tijden duiken er figuren op die zeggen te weten hoe de problemen moeten worden opgelost, verlossers! Dat zien we ook nu toch? Maar wie beseft dat er krachten aan het werk zijn die alleen maar willen vernietigen, die baat bij zoveel mogelijk leugens hebben? Boze krachten, die niet het goede met ons voorhebben, maar denken dat op puinhopen en door chaos, een veel betere wereld kan worden opgebouwd? Die geluiden, die beweringen, zijn niets nieuws, alleen we horen ze vaker en luider tegenwoordig. Toch verlangen we allemaal, wat onze achtergrond ook is, naar vrede, naar het goede, naar geluk en ten diepste naar eeuwig geluk. Daar spelen verleiders en misleiders op in! De Heer Jezus Christus zei het zo: ‘Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de Messias, ”of: “Daar is Hij, ”geloof het dan niet, want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Jullie moeten oppassen, Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd.’ Neem jij deze woorden van de echte Messias aan?