Telt iedereen echt mee? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Telt iedereen echt mee?

Adrie Peereboom - zondag, 19 maart 2023

De wereld doet zich geregeld aan ons voor als een ondoordringbaar, ingewikkeld en schijnbaar willekeurig mengsel van krachten, invloeden en gebeurtenissen. Want economische belangen, financiële en politieke spelen zich vaak achter de schermen af en geven velen het gevoel dat een mens meer of minder er niets toe doet. Doet een mens er toe? Nou en of! Bijbels gezien is iedereen, ongeboren, klein of groot, hoe en waar dan ook, waardevol. Wij zijn geschapen, lijkend op God. Iedereen ontvangt zijn ziel van God en die keert naar God terug bij het overlijden. Inderdaad is zo bezien ons aardse leven tijdelijk en staat het in het licht van de eeuwigheid. Voor God is onze mensenwereld en überhaupt de hele schepping totaal transparant en er ontgaat Hem niets. ‘Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.’ God snapt onze worstelingen en angsten. Hij deed er wezenlijk iets aan, lang voordat wij geboren waren. Jezus Christus is en blijft voor eeuwig onze Verlosser, onder alle omstandigheden maakt Hij het waar. Vertrouw maar op Hem!