Het huwelijk staat ergens voor! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Het huwelijk staat ergens voor!

Adrie Peereboom - maandag, 24 juli 2023

Een van de meest bijzondere aspecten van het huwelijk is dat het in de Bijbel vergeleken wordt met Gods band (of verbond) met de kerk. De huwelijksband is in principe voor het leven, God heeft een eeuwig verbond met zijn kerk (of gemeente). Een bruid schaken, ontvoeren of kopen, dus tegen haar zin tot een huwelijk dwingen, wordt terecht als een misdrijf gezien. God heeft door zijn Zoon Jezus Christus het mogelijk gemaakt dat we door in Hem te geloven, vergeving van zonden krijgen. God nodigt alle mensen uit in zijn Zoon te geloven en zo deel te worden van zijn kerk, van zijn Bruid! Gods ontferming, Gods barmhartigheid maakt dat mogelijk, niet onze prestaties. Die helpen ons alleen maar verder weg. Het huwelijk kenmerkt zich ook door trouw en toewijding aan elkaar. Zó leert God Zich kennen aan wie gelooft. Lees, zie en geloof dat God in de Heer Jezus héél dicht bij ons komt.