Vraag wie God is! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Vraag wie God is!

Adrie Peereboom - zondag, 6 augustus 2023

‘Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn?’ Alles en iedereen is ondergeschikt aan de Schepper. Is Hij vóór ons, wat hebben we dan te vrezen van mensen, boze machten, omstandigheden of welke vijand dan ook? Zelfs de dood is door Christus Jezus overwonnen! Maar soms is ongeloof onze grootste vijand. Dan wordt God gezien als een tegenstander of als een onverschillige buitenstaander. Dan weet je niet dat God vóór je is. Het punt is: waar baseer jij je mening over God op? Op je gevoel, op de mening van anderen, op de wetenschap, op wat eigenlijk? Er is feitelijk maar één absoluut betrouwbare bron om God te leren kennen en dat is de Bijbel. God zorgde er op onbegrijpelijke wijze voor dat we daar helemaal op aan kunnen. Daar staat ook de openingszin van dit stukje in. Maar hoe zou je iemand die je helemaal niet kent, vertrouwen? God wil Zich aan ons bekend maken, als wij er om gaan vragen. Lees maar wat er allemaal over Jezus Christus staat, dan wordt geloven in Hem een feest!