Breng je kinderen bij Jezus! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Breng je kinderen bij Jezus!

Adrie Peereboom - zondag, 27 augustus 2023

Het nieuwe schooljaar staat op het punt van beginnen en al enkele jaren staan we daar in de samenkomst op een zondagmorgen bij stil. In wat voor wereld groeien onze kinderen op? De neiging is groot om te roepen dat er nog nooit zoveel onzekerheid en onrust in de wereld geweest is als nu. Maar wat te denken van het begin van de Tachtigjarige Oorlog, of ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en de Tweede? Je kunt het niet vergelijken, wij leven nu en de toekomst ziet er dreigend uit. Sommigen willen daarom geen gezin stichten. Maar kinderen hebben er niet om gevraagd verwekt te worden. Als kerk van Jezus Christus willen we niet alleen goed voor hen zorgen. De Heer Jezus nodigt expliciet ouders uit hun kinderen bij Hem te brengen. Hij is de Goede Herder, ze zijn veilig bij Hem. Eens per jaar, aan het begin van het nieuwe schooljaar, bidden we daarom nadrukkelijk voor hen. We smeken de Heer om hen te beschermen, te helpen en Zichzelf aan hen persoonlijk bekend te maken. Hij is te vertrouwen.