Leven en dood? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Leven en dood?

Adrie Peereboom - zondag, 10 september 2023

Iedereen komt op min of meer dezelfde wijze ter wereld en niemand kan bij zijn of haar overlijden er iets uit meenemen. In een gouden kist of een massagraf: we vergaan tot stof. Vuur versnelt dat proces. Is het daarmee dan gedaan? ‘Natuurlijk, dood is dood.’ dat hoor je nogal veel in deze tijd. Maar kun je te weten komen of het dan echt voorbij is? Kijk daarvoor eens naar het begin van ons leven. De wetenschap kan niet uitleggen wat leven precies is, laat staan hoe het tot stand gekomen is. Leven bestaat in een onvoorstelbaar grote variatie. Maar een dode mus krijgt geen mens weer aan het ademen! Het maken van leven, en dus ook van menselijk leven, ligt buiten onze menselijke mogelijkheden. Onze Maker stelt dit in de Bijbel: ‘Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel.’ Dan is het dus niet voorbij! Is dat ook maar een mening? Gods Zoon, Jezus Christus, werd weer levend na gestorven te zijn op dat kruis. Vele honderden zagen Hem daarna. Wie kan het beter weten dan Hij? Vraag het Hem!