Bidden is vragen. – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Bidden is vragen.

Adrie Peereboom - maandag, 6 mei 2019

Aankomende zondag begint officieel de interkerkelijke Week van Gebed. Wij komen drie avonden bij elkaar om te bidden en daarnaast bidden we thuis. Je ziet op tv bijvoorbeeld, mensen bidden, mensen van allerlei religie en tot allerlei goden. Dan lijkt bidden een bepaald gedrag dat bij religie hoort, een rite om een bovennatuurlijk iets te aanbidden of tot actie te bewegen. Er is een fundamenteel verschil bij het geloof in Jezus Christus. Je kunt in de Bijbel zien dat de Heer God alleen doet wat Hem behaagt, wat Hij dus fijn vindt om te doen. Bidden betekent letterlijk: vragen. Hoe weet je nou wat God wil geven? Sowieso vormen zonden een onoverkomelijke belemmering voor God om te verhoren. Bij de profeet Jesaja staat: door jullie zonden houdt Hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen. Onze zonden wegdoen, gebeurt alleen door een beroep te doen op Jezus Christus. Een christen is afhankelijk van Jezus. Bidden tot de Heer God betekent in feite je overgeven en net als Jezus eens zei, zeggen: niet mijn wil, maar uw wil geschiedde.