Levensreddend bloed. – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Levensreddend bloed.

Adrie Peereboom - maandag, 13 mei 2019

Heb je er wel eens aan gedacht om bloeddonor te worden? Een halve liter bloed kan een mensenleven redden. Een gezond mens heeft dat zo weer aangevuld. In de Bijbel lees je dat Jezus Christus al zijn bloed gaf om ons te redden. Dan heb je het niet over bloedtransfusies maar over schuldsanering! Zonder bloedstorting is er geen vergeving, leert de Bijbel. Want onze overtredingen, onze zonden zijn in Gods ogen dermate ernstig dat zelfs onze dood die schuld niet opheft. Dus iemand die overlijdt, maar niet in Jezus Christus geloofde, staat schuldig voor God. Iemand die wel gelooft in de Heer Jezus is door het bloed van Jezus schoongewassen van zijn schulden. Het bloed van Jezus is afdoende voor hem of haar om alle schulden weg te doen. Het bloed van Gods Zoon Jezus is zo onvoorstelbaar kostbaar voor God. Het is letterlijk zaligmakend om in de Heer Jezus te gaan geloven. Wie niet gelooft is al veroordeeld, maar dat kan veranderen. Als we vragen om Gods genade, gaan geloven in zijn Zoon, ontvangen we nieuw leven, door het bloed van Jezus!