De Bijbel als bron. – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

De Bijbel als bron.

Adrie Peereboom - maandag, 27 mei 2019

Het moet een angstaanjagende ervaring zijn: een aardbeving meemaken en alles om je heen zien bewegen of vallen. Schokkende gebeurtenissen hebben vaak een enorme impact op ons en laten hun sporen in ons na. Het beseffen van onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid kan op zich al bijna traumatisch zijn: want we willen immers sterk, liefst onoverwinnelijk en onkwetsbaar zijn! Dan is de realiteit van het leven ongenadig hard. Hoe ga je daarmee om? Je kunt in een bubbel kruipen, in de misplaatste hoop dat ongeluk en tegenslag jouw deur voorbij zullen gaan. Maar waarom vraag je je niet af hoe je staande kunt blijven in deze wereld? We zijn allemaal schepselen, gemaakt om hier te leven en hoe wil onze Schepper dat? Ik ben het die de aarde maakte en de mens op aarde schiep, zegt Hij. We zijn geen toeval, geen ongelukje, geen speling van het lot, wij mensen zijn bewust door de Heer God geschapen! Hij roept ons op om Hem te leren kennen door in zijn Zoon Jezus Christus te geloven. Daarvoor is de Bijbel de bron, daarop kun je bouwen, hoe alles ook wankelt en schudt!