Jezus, de perfecte mediator. – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Jezus, de perfecte mediator.

Adrie Peereboom - maandag, 17 juni 2019

Mediators of bemiddelaars zijn belangrijke mensen, ze brengen mensen die een conflict hebben met elkaar weer samen. Mediators brengen hun wijsheid en inzicht in, maar blijven persoonlijk buiten het conflict. Bemiddeling is helemaal belangrijk wanneer er een ongelijke machtspositie bestaat en de zwakste partij automatisch het onderspit delft. Wie zorgt er dan dat er recht gedaan wordt? Dan wordt een bemiddelaar ook een advocaat. Wat betekent het nu dat Jezus Christus onze bemiddelaar bij God is geworden? Conflicten en ruzies tussen mensen onderling bewijzen dat wij niet perfect zijn en de samenleving bepaald niet volmaakt is. Zo is de band met de Schepper ook zwaar verstoord door onze zonden en tekortkomingen. Wie treedt er voor ons op, wie bemiddelt en herstelt de relatie? Precies dat doet Jezus Christus! Hij nam onze schuld over en betaalde de straf met zijn leven, uit liefde. Als je het uitroept naar God, hoort de Heer Jezus je en brengt jouw gebed bij God. Hij heeft daar toegang, Hij is Gods Zoon en Hij is de Mensenzoon. Hij is de perfecte bemiddelaar, geloof je dat?