Jezus, de uitzonderlijke mediator. – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Jezus, de uitzonderlijke mediator.

Adrie Peereboom - maandag, 24 juni 2019

Soms zijn advocaten ook mediators, omdat voor hun klanten bemiddeling een veel betere oplossing van een conflict is dan een rechtszaak. Maar wat een verbazing zou het geven wanneer een bemiddelaar zou voorstellen aan de andere partij om alle schulden en schades van zijn klant, zelf te betalen? Waarom kan dat niet? Maar nog een stap verder zou zijn wanneer de advocaat aanbiedt om de doodstraf in plaats van zijn klant te ondergaan, zodat zijn klant vrijgesproken wordt en er toch recht wordt gedaan. Geen enkele rechter zou dat aanvaarden, ieder is voor zijn eigen misdaden verantwoordelijk. Een boete voor een ander betalen kan misschien nog wel als je het maar onopvallend doet. Dat Jezus Christus Zichzelf aan God aanbood om de doodstraf voor alle mensen te ondergaan, is verbazingwekkend. In de Bijbel staat, omdat we ervan overtuigd zijn dat een mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Zo is de Bemiddelaar ook onze Verlosser geworden. Onbestaanbaar?