Jezus verzoent ons met God. – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Jezus verzoent ons met God.

Adrie Peereboom - maandag, 1 juli 2019

Om verzoening te krijgen in een conflict is openheid en eerlijkheid vereist, anders wordt het een schijnvertoning. Maar net zo belangrijk is het om in te zien dat niemand perfect is. Beide partijen hebben ergens in tekortgeschoten, gefaald en schuld. Kun je jouw bijdrage in het conflict onder ogen zien, dan is dat een grote stap naar verzoening! Wat hebben we daar een moeite mee, te accepteren hoe we ons gedragen hebben en hoe we zijn. Maar wat een winst is dat! Vergeef me, zeggen, excuses aanbieden, dat schept ruimte en lucht. Dit in tegenstelling tot het koste wat kost ophouden van een masker. Wie beseft dat er voor God niets verborgen is? Wij kunnen zelfs onze eigen leugens gaan geloven, God trapt daar niet in. Aanvaarden dat de Bijbel stelt dat iedereen gezondigd heeft en daarom in conflict met God leeft, dat willen we eigenlijk niet. Dat om die reden Gods Zoon Jezus de doodstraf voor alle mensen onderging, is inderdaad vernederend om te beseffen. Toch is het zo en het heeft verzoening gebracht tussen God en ons, voor wie het gelooft.