Jezus roept diegene die niet meetelt! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Jezus roept diegene die niet meetelt!

Adrie Peereboom - vrijdag, 12 juli 2019

Als je met praten je zin niet krijgt, dan maar met andere middelen. Klopt dat wel? Het leidt er toe dat het doel de middelen heiligt. Dat doortrekkend zou er zelfs een rechtvaardiging bestaan voor de holocaust! Een zeker doel najagen ten koste van andere mensen, hoe is dat te rechtvaardigen? Zijn we niet allemaal gelijk? Maar wij zijn ontzettend goed in het maken van onderscheid tussen mensen en dan zitten we zelf natuurlijk aan de goede kant! Wij hebben gelijk, zien het zoals het is, zijn wijs en ontwikkeld. Toen Jezus Christus op aarde was, stelde Hij die houding aan de orde: ‘De Farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?’ Maar Jezus antwoordde: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.’ Diegene die om een of andere reden niet meetelt, die heeft Jezus speciaal op het oog en nodigt Hij uit. Dat is Gods wijsheid, zou God het mis hebben?