Deze Naam is voor jou belangrijk – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Deze Naam is voor jou belangrijk

Adrie Peereboom - zaterdag, 27 juli 2019

Namen zeggen iets, persoonsnamen, bedrijfsnamen. Trump, Rutte, Maxima, we hebben er gelijk een beeld bij. Soms hebben (voor-)namen een eigen betekenis, een wens of gebed. In sprookjes en fantasieverhalen is het uitspreken van een bepaalde, belangrijke naam voldoende om de drager van die naam erbij of aan te roepen. Toch is wat we doen als we bidden niet zo heel veel anders. Ongeacht iemands geloof, het bidden tot een hoger wezen door het aanroepen van de naam ervan, is een poging aandacht te krijgen. In de Bijbel staat dat er geen belangrijkere naam bestaat dan de naam van Gods Zoon Jezus. Hij kreeg die positie, die eer, door het offeren van zijn leven voor de zonde van de mensen. Het misbruiken, bewust of ondoordacht, daarvan wordt in de Bijbel als een ernstige zaak beschouwd. Achter de naam van Jezus Christus staat zijn Persoon, de machtigste en hoogste autoriteit in de schepping. In Psalm 50 staat: Roep Mij te hulp in tijden van nood, Ik zal je redden, en je zult Mij eren.’ Jezus’ naam noemen, trekt zijn aandacht in de hemel, besef jij dat?

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux