Onze wijsheid is nooit perfect – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Onze wijsheid is nooit perfect

Adrie Peereboom - dinsdag, 6 augustus 2019

De huidige opvatting dat we van de apen afstammen, een zeer ingewikkeld chemisch iets zijn en toevallig bestaan, is zó deprimerend. Wat hebben veel mensen dan ontzettende pech in het leven en anderen super veel mazzel. Daarop voortgedacht ga je toch helemaal voor je eigen geluk en succes? Maar blijft dat uit of breekt het af, is je leven dan mislukt en waardeloos geworden? Nog maar nauwelijks 100 jaar geleden was de overheersende gedachte dat we door God geschapen waren en tot zijn eer moesten leven. Waar dat op steunde? De verschillende geloofsrichtingen baseerden het allemaal op de Bijbel. Bijvoorbeeld dit: ‘Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het Woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.’ Dat gaf houvast, troost en vertrouwen. Waarom? Omdat Gods Woord de waarheid is, geloof je het, dan zie je dat de Heer Jezus het bevestigt. Is zo’n geloof dom en  onwetenschappelijk? De wetenschap is helemaal mensenwerk en zijn wij volmaakt? Eén is volmaakt en goed, op Hem kun je ook nu nog steeds helemaal aan!