Kun je blijvend aan het recht ontsnappen? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Kun je blijvend aan het recht ontsnappen?

Adrie Peereboom - zaterdag, 31 augustus 2019

Kun je ontsnappen aan je veroordeling door zelfmoord te plegen, zoals Epstein b.v.? Op grond van de Bijbel: onmogelijk! Geen mens kan zich voor de Schepper van hemel en aarde verbergen. ‘Want niets dat verborgen is blijft geheim; alles wat verborgen is zal bekend worden en aan het licht komen.’ Maar onthoudt God dan alles wat gebeurt? Dat moet dan toch? De Bijbel stelt dat de Heer Jezus Christus Rechter zal zijn over alle mensen, levenden en doden. Een volmaakte rechter weet immers alles van de beklaagde en velt vervolgens een volkomen rechtvaardig oordeel. Theorie? Op aarde wel want niemand is perfect, ook geen enkele rechter. Bekijken we de zaak van een misdadiger die zelfmoord pleegt voordat hij gestraft is, vanuit menselijk standpunt, dan ontkomt zo’n iemand aan zijn straf. De vraag is niet of God bestaat, de vraag is hoe we ooit kunnen bestaan zonder dat er recht gedaan wordt? Als het niet in dit leven is dan bij het Laatste Oordeel. Zijn recht en rechtvaardigheid holle begrippen? Jezus Christus had zijn leven over voor onze rechtvaardiging, wie neemt dat aan?