Waarom geloven in Jezus Christus? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Waarom geloven in Jezus Christus?

Adrie Peereboom - zondag, 22 september 2019

Waarom geloven mensen in Jezus Christus? Dat Hij geleefd heeft, oké, maar dat Hij na zijn executie, weer levend is geworden? Meer nog: dat Hij altijd leeft, echt, hoewel geestelijk en niet als wij ook lichamelijk, hoe kan dat? Het antwoord in de Bijbel luidt dat Hij sterker was dan de dood. Dat komt toch alleen in SF-films voor, in sprookjes en mythologie? Nou, die laten mooi zien dat het gaat om kracht: is de dood sterker dan het leven of omgekeerd? Jezus Christus zei dat Hij alle macht had in de hemel en op de aarde. Een bewijs daarvan was dat Hij levend uit zijn graf kwam, nadat eerder onomstotelijk de dood was vastgesteld. Hij bleek sterker. Maar waarom was het toen dan niet definitief voorbij met sterven? Dat is omdat de dood te maken heeft met schuld, met onze schuld tegenover God door onze hardnekkige ongehoorzaamheid. Daarom is er dood in de schepping. Wie in Jezus gelooft, ontvangt vergeving van zonden en eeuwig leven. Jezus heeft eeuwig leven en een gelovige krijgt daar door Hem deel aan. Dan wordt sterven over-lijden!