Een kruis als symbool? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Een kruis als symbool?

Adrie Peereboom - zaterdag, 12 oktober 2019

Waarom is het kruis zo’n belangrijk christelijk symbool? Een symbool wijst naar iets anders. Christenen doet het onmiddellijk denken aan het martelwerktuig waaraan Jezus Christus stierf. Kruisiging was een populaire executiemethode van de Romeinen, het leverde een hoop spektakel op en een gruwelijk stervensproces. Dat moest opstandelingen en criminelen afschrikken. Dan zagen de Romeinen Jezus dus als een opstandeling of misdadiger? Nou nee, Hij werd gekruisigd om de onrust over Hem onder de Israëlieten te sussen, dus uit gunst en willekeur. De Bijbel laat de echte reden zien: Jezus Christus wilde sterven, onschuldig de doodstraf ondergaan om zo namens alle mensen de straf voor hun zonden te dragen. Eén die stierf voor allen. Was dat megalomaan, een waanidee, had Hij last van het ‘messiascomplex’ of van een psychose? Niets van dat alles. Dat de Heer God dit werkelijk vroeg van zijn Zoon, werd bewezen doordat Jezus na zijn dood weer levend werd en later opsteeg naar de hemel. Dat fake je niet! Het gebeurde echt! Geloof je dat, dan krijgt het kruis in jouw leven echt betekenis!