Wat inspireerde Sint Maarten? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Wat inspireerde Sint Maarten?

Adrie Peereboom - zaterdag, 2 november 2019

Op 11 november is het weer Sint Maarten en zullen jonge kinderen als het donker wordt, met lampionnen al zingend de huizen langsgaan, bedelend om snoepgoed. Het is een gezellige traditie met een belangrijke moraal. Martinus van Tours leefde in de Middeleeuwen in Frankrijk en gaf volgens de legende de helft van zijn warme officiersmantel aan een arme bedelaar die vernikkelde van de kou. Dat sprak veel mensen aan: de rijken en de hooggeplaatsten blonken bepaald niet uit in vrijgevigheid of medelijden. Hoewel ook in die eeuwen de Tien Geboden van God door iedereen belangrijk gevonden werden, was er een enorme kloof tussen de adel en de armen. Je naaste liefhebben als jezelf was veel minder belangrijk dan doen alsof je God liefhad! Martinus van Tours’ daad sprak daarom juist bij veel mensen tot de verbeelding Volg het goede voorbeeld en deel niet alleen snoepgoed, maar ook Martinus’  inspiratiebron: het Evangelie van Gods Zoon Jezus. Hij gaf immers Zichzelf als losprijs voor ons, om ons te verlossen van onze schuld bij God. Dat is wel even wat anders dan een halve mantel!