Wat is zonde? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Wat is zonde?

Adrie Peereboom - vrijdag, 8 november 2019

Wat is zonde? Is het is boter op je gat smeren en zelf droog brood eten? Dat is wel verspilling, maar zonde? Het begrip komt uit de Bijbel en toch is het bij iedereen, gelovig of niet, ergens bekend. Zonde heeft met onrecht, met fout en verkeerd gedrag te maken. Vroeger werd geleerd dat zonde te maken had met het overtreden van de Tien Geboden. Al geeft dat goed de essentie aan, het is een versimpeling. Alsof je door steeds die Tien Geboden na te lopen, zou kunnen nagaan hoeveel zonde je doet.  De Heer Jezus zei dit: ‘‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’ God liefhebben met heel je wezen. Hoe kun je dat ooit perfect doen? En vervolgens van je naaste houden zoals je van jezelf houdt. Onmogelijk, onhaalbaar en theorie? Kijk naar Jezus Christus. Hij had er zijn leven voor over om ons van de schuld van onze zonden te bevrijden. Dan is het toch wel heel serieus, wat denk je?