Wie wil met ze ruilen? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Wie wil met ze ruilen?

Adrie Peereboom - vrijdag, 22 november 2019

Integreren, betekent dat het moeten loslaten van de cultuur en de religie waarin je bent opgegroeid? Officieel betekent het aanpassen, water bij de wijn doen. Maar het lijkt er verdacht veel op dat niet-Nederlanders ook spruitjes en zoute haring lekker moeten gaan vinden. Een oud spreekwoord zegt: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.’ Waarom is iemand met een eigen gezicht, een eigen aard, unieke talenten, een on-Nederlandse cultuur, een bedreiging voor ons? Statushouders zijn geen gelukszoekers, wel ontheemde, verdreven, ontwortelde mensen. Op de keeper beschouwd zijn alle mensen die in het lage deel van Nederland wonen, allochtonen! Pas in de Middeleeuwen werd het veengebied hier een beetje bewoonbaar. Van je allochtone naaste houden zoals je van jezelf houdt, dat is de wil van God. Hoe zou je dat kunnen? Wil je dat wel? Ga dan bidden en Jezus Christus vragen om zijn liefde in jouw hart te brengen. Iemand nemen zoals hij of zij is, dat is een vorm van liefhebben die Jezus ons wil leren. Daar zal zegen op rusten!