Is Kerst zo belangrijk? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Is Kerst zo belangrijk?

Adrie Peereboom - vrijdag, 13 december 2019

Het was geen wonder, het moest gebeuren! Wonderen doorbreken de natuurlijke gang van zaken op een niet verklaarbare, positieve wijze. Met Kerst vieren we de geboorte van Gods Zoon Jezus als mens. De Schepper van alles die afdaalde in zijn eigen schepping en helemaal gelijk werd aan ons. Hoe dat kon? De Bijbel maakt duidelijk dat Jezus Christus Gods Zoon én mens was. Maar waarom vernederde God Zich zo? Gods volmaakte rechtvaardigheid eiste de dood van elk mens omdat wij zo door en door zondig zijn. Maar Gods liefde voor ons ging zo ver, dat Hij zijn enige Zoon overgaf om die doodstraf te ondergaan. Terwijl Jezus wel 100 % rechtvaardig en goed was en dus ook als mens, als enige, geen straf voor zijn zonden verdiende. God vraagt van ons om te geloven in zijn Zoon, om Hem serieus te nemen en te gehoorzamen. Dan verbindt God ons aan Jezus Christus, vergeeft ons en verklaart ons rechtvaardig. Want hoe wij ook ons best doen, de straf voor onze zonden is ondragelijk en onoverkomelijk. Daarom wilde Jezus komen, daarom is de viering van zijn komst zo belangrijk. Er is geen andere manier om met God in het reine te komen!