Geloof, wacht niet tot je God ziet! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Geloof, wacht niet tot je God ziet!

Adrie Peereboom - vrijdag, 10 januari 2020

Eerst zien en dan geloven, wie heeft dat nooit gezegd? Het is een opmerking die nogal ontnuchterend werkt. Maar klopt het ook als het om het geloof in God gaat? In de tijd dat de Heer Jezus als mens op aarde was, zagen een heleboel mensen zijn wonderen. Geloofden ze toen allemaal in Hem? Oh, nee! Vooral de geestelijke leiders hadden allerlei redenen om niet te willen geloven. En de gewone mensen geloofden vaak wel, maar vooral om wat ze Jezus hoorden zeggen. ‘Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.’ De verkondiging van Jezus Christus betekent niet zomaar een opwekkend praatje, een religieuze tekst of leer. Het is de boodschap dat Gods Zoon mens werd om voor ons de straf voor onze zonden op Zich te nemen. Hij stierf als een misdadiger aan een houten kruis, terwijl zelfs de rechter toegaf dat Hij onschuldig was! Dat betekent inderdaad dat God ons vrijspreekt wanneer we dat echt geloven en aanvaarden. Als je God ziet is het te laat om te geloven!