Week van Gebed – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Week van Gebed

Adrie Peereboom - zaterdag, 18 januari 2020

We zitten midden in de landelijke Week van Gebed. Tienduizenden mensen uit allerlei kerken bidden tot God namens Jezus Christus om eenheid. Dat gebed heeft zeer goede papieren: de Heer Jezus bad het Zelf: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.’Echte eenheid onder diegenen die in Jezus Christus geloven kan alleen tot stand komen als God de Vader dat mogelijk maakt. Verdeeldheid, laat staan het veroordelen van elkaar, staan in zekere zin de eenheid in de weg en daarmee het geloof in Jezus Christus! Laat God Zich daardoor tegenhouden? Hij zal Jezus’ gebed zeker verhoren en daarom bidden wij daar ook voor. Hoe de Heer God onze kerkelijke verdeeldheid doorbreekt? Door liefde voor elkaar in ons hart op te wekken en door ons te overtuigen van het kwaad van verdeeldheid. ‘Zonder Mij kun je niets doen,‘ zei Jezus. Tja en dat is een moeilijk te leren les voor ons en alleen een volmaakte leraar als Jezus kan dat!