Geen toekomst? Hoop op God! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Geen toekomst? Hoop op God!

Adrie Peereboom - zaterdag, 25 januari 2020

Er is een nog klein maar groeiend aantal mensen enorm bezorgd over de toekomst, hebben we nog wel een toekomst met al die klimaat- en milieuproblemen? Opgegroeid met evolutie-opvattingen dat we al knapper en slimmer worden, kun je je terecht afvragen waarom we daar niets van merken? Er is zeker technische vooruitgang, maar worden we menselijker, liever, rechtvaardiger en eerlijker? Rijk en gezond oud worden, is dat het ultieme leven? Wat is dat dan voor verschrikkelijk veel mensen onbereikbaar! Oh, moeten we dat maar accepteren als gevolg van de evolutie van de mens? En dat langzaam aan de toekomst onzekerder wordt ook? Zo blijft er van Gods gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf, weinig over. Inderdaad als we de Heer God en zijn Zoon Jezus volslagen negeren, blijft er niets te hopen over. Want er is wel degelijk toekomst: ‘Hoop op God, want ik zal Hem nog loven’. Hij is niet ver weg, niet onbereikbaar maar wel helder: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het Evangelie.’ Wie ziet er naar uit dat Jezus komt?