Handelen uit liefde, niet omdat het moet! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Handelen uit liefde, niet omdat het moet!

Adrie Peereboom - zaterdag, 8 februari 2020

Is het geloof in de God van de Bijbel een zaak van het aannemen van allerlei geboden en verboden? Dan zijn geloof en moraal hetzelfde. Schijnbaar is er toch een aardige bandbreedte mogelijk als je ziet hoe verschillend christenen denken over bijvoorbeeld politieke onderwerpen. Nee, geloven in de God van de Bijbel heeft alles te maken met het aannemen dat Gods Zoon Jezus voor onze schuld de straf droeg. Ons onrechtvaardige denken en doen maakt ons schuldig in Gods ogen, want Hij roept ons op heilig te leven. En onze Maker bepaalt, niet wij als zijn maaksels, wat rechtvaardig en goed is. Het is letterlijk een universele waarheid dat Jezus Christus, door die straf op Zich te nemen, ons verlost van de vreselijke gevolgen. Mits wij Hem geloven. En doe je dat dan wil je gewoon niet langer zondigen, niet langer tegen God leven maar met Hem. Dan ga je vragen hoe de Heer wil dat je denkt en leeft. Je verandert omdat je van Jezus Christus bent gaan houden. Daarom doe je bepaalde dingen niet meer of juist wel, uit liefde tot Hem.