Control-freak of afhankelijk leven? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Control-freak of afhankelijk leven?

Adrie Peereboom - zaterdag, 15 februari 2020

Ben jij een control-freak? Proberen dingen goed te doen en onnodige risico’s te vermijden is wijs. Maar daar is een grens aan, vaak een financiële, een praktische of een morele. Mensen (en dieren en het weer b.v.) heb je nu eenmaal niet in de hand! Er gebeurt veel wat niemand had kunnen voorzien, wat bij het (menselijk) leven op deze planeet hoort. Hoe gaan we daar mee om? We leven niet in het paradijs, daar zijn we uit gejaagd omdat we zelf god wilden zijn. Leven in afhankelijkheid van God en Gods Zoon Jezus gaat inderdaad in tegen onze menselijke natuur. Komt de drang om alles onder controle te hebben soms voort uit een tekort aan vertrouwen in Gods zorg voor ons? Weten we het beter dan Hij wat goed is? De Heer Jezus zei eens dit: ‘Jullie Vader (de Heer God) weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen.’ Je leven, met al zijn onzekerheden, in Gods handen leggen en Hem vertrouwen en gehoorzamen, verandert je. Ontspanning in plaats van onzekerheid en goede hoop, het loopt God nooit uit de hand!