Laat je niet gek maken, vertrouw! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Laat je niet gek maken, vertrouw!

Adrie Peereboom - zaterdag, 29 februari 2020

‘Mijn tijden zijn in Uw hand.’ staat in de Bijbel. Het is dus in Gods hand om het tijdstip te bepalen waarop wij voor Hem moeten verschijnen. Met 7 miljard mensen is dat moeilijk te bevatten, maar is het daarom moeilijk voor onze Schepper? In God geloven betekent jezelf toevertrouwen aan Diegene die alle mensen bij elkaar overtreft in grootheid, in liefde, in kracht, in wijsheid. Want wat brengen wij ervan terecht? We willen alles beheersen en sturen en dan, alsof God daarom moet lachen, breekt een onzichtbaar, ongrijpbaar virus uit. In het bijbelboek Spreuken staat: ‘Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.’ Op je eigen inzicht steunen of op Gods wijsheid, allebei gaat niet. Is God dan wreed en harteloos dat Hij ziektes toelaat? Gods liefde voor ons ging zover dat Hij zijn enige Zoon, Jezus Christus, voor onze zonden de doodstraf liet ondergaan. God roept op allerlei manieren en met allerlei middelen ons juist op tot Hem terug te keren. Door Jezus Christus is dat mogelijk. Laat je niet gek maken, doe het voor het te laat is!