Spreekt God door gebeurtenissen? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Spreekt God door gebeurtenissen?

Adrie Peereboom - zaterdag, 14 maart 2020

Kunnen gebeurtenissen ons iets te zeggen hebben? Soms wel. Een stap verder gaat de vraag of God ons iets zou kunnen duidelijk maken door gebeurtenissen. Kunnen rampen, ziektes zoals covid-19, plagen, etc., kortom gebeurtenissen die we als overmacht ervaren, aanwijzingen van God zijn? En wat zouden die dan kunnen betekenen? Het Oude Testament gaat over Gods handelen met het volk van Israƫl. Luisterden ze dan zegende God hun land, gingen ze hun eigen weg los van God, dan ontstonden er grote problemen. Gods woordvoerders, de profeten, wezen op het verschil tussen luisteren naar God en de eigen weg willen gaan. Die gaan niet samen! Wij hier kunnen niet zeggen dat we nog nooit van God en Gods Zoon Jezus gehoord hebben. Zou God ons ook zo kunnen behandelen als Hij het Joodse volk behandelde en behandelt? Dan zijn heftige toestanden als het corona-virus aanwijzingen dat God onze aandacht vraagt. Dat Hij ons laat merken dat niet wij zelf, maar Hij de touwtjes in handen heeft. Dan is bekering en vergeving vragen aan Jezus Christus de juiste reactie. Tegen God strijden, is bij voorbaat een verloren zaak!