Zó goed is Goede Vrijdag! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Zó goed is Goede Vrijdag!

Adrie Peereboom - vrijdag, 3 april 2020

Aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag, merkwaardige naam, want we herdenken het lijden en sterven van Jezus Christus! Was dat iets goeds? Zo’n 2000 jaar geleden werd Hij vlak buiten Jeruzalem geëxecuteerd door kruisiging. Hij was onschuldig maar werd toch gedood om de rust in het land te handhaven. Hij werd geofferd, maar dat leek niet alleen zo, het was echt zo. Jezus offerde Zichzelf, wilde sterven als misdadiger om daarmee de plaats in te nemen van jou en mij en miljoenen anderen. Enkele seconden voor zijn sterven riep Hij uit: ‘Het is volbracht!’ Wat had Hij dan volbracht? Hij had precies gedaan wat God van Hem had gevraagd. Niemand had dat ooit eerder gedaan en niemand anders kon dat ooit doen! Alleen de Zoon van God wel en Hij deed het. 800 jaar daarvoor had de profeet Jesaja al aangekondigd dat Gods Knecht de straf voor onze zonden zou dragen. Dat Hij gegeseld zou worden. Op een andere plaats staat dat Hij zou worden bespot en bespuugd en een onrechtvaardig vonnis zou moeten ondergaan. Zelfs na Jezus’ sterven gebeurde er precies met Hem wat God wilde: Hij werd in het graf van een rijke man gelegd en de derde dag weer levend. Dat is Pasen. Goede Vrijdag spreekt over Gods goedheid en Pasen is het bewijs dat wat Jezus deed volmaakt was. Het graf was leeg en Jezus opgestaan. Zo deed Jezus Christus wat nodig was voor onze redding, maar geloven we dat? Willen we door Hem gered worden? Hij hoort iedereen die tot Hem roept.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux