Bestaat God? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Bestaat God?

Adrie Peereboom - zondag, 17 mei 2020

Bestaat God? Wie heeft zich dat nooit afgevraagd? Vooral als er zich heftige gebeurtenissen voordoen, komt de vraag op waarom God het niet had kunnen voorkomen. Tja, dan hadden wij die vraag niet gesteld! We hebben gewoon geen flauw idee van wat God allemaal heeft verhinderd. Allerlei toestanden die ‘toevallig’ net goed afliepen en dan beseften we: het had net zo goed anders kunnen zijn. Iedereen kent voorbeelden. In de Bijbel lezen we dat alle ellende en misère in de wereld het gevolg is van de vloek in de Schepping door de zonde van de eerste mensen. Zij, Adam en Eva, volmaakt en puur, weigerden God te gehoorzamen en wilden net als God zijn. Die keuze hadden ze en de gevolgen waren dus rampzalig. En iedereen maakt eigenlijk diezelfde keuze en dan staat God op een afstand. Jezus Christus zei dat Hij de Zoon van God was en kwam om ons weer met God te verzoenen. Daarvoor stierf Hij aan het kruis. Sprak Hij de waarheid? Als je het serieus wilt weten, pak een Bijbel, lees het Evangelie en vraag het God. Hij bestaat en wil het je laten merken!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux