Uncategorized – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Maak God blij!

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Moet God blij zijn dat je in Hem gelooft? Misschien zijn er nepgoden die een gat in de lucht springen als iemand hun sprookjes gelooft? Er is echter maar één God: de Schepper van hemel en aarde en Hij is de Eeuwige. En Hij is niet toevallig ook jouw en mijn Maker omdat Hij ons wilde! Uit Hem komen wij voort en niet uit een onvoorstelbaar klein toeval dat toevallig ook nog plaatsvond en ook nog eens een paar miljard keer! ‘Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men Hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen,’ Inderdaad als we een nieuw leven beginnen, vanuit het geloof in God en Gods Zoon, dan maakt dat God blij! Aan de andere kant bedroeven we Hem door bewust niet te willen geloven. Dan blijft Hij boos op ons, blijft de dood voor altijd heersen over ons als straf voor onze zonden.

Geen complot, het is echt!

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Wie weet nog niet wat complottheorieën zijn? Die brengen allerlei gebeurtenissen en mensen met elkaar in verband om een complot uit te voeren waar ze veel voordeel uit kunnen halen. Het zijn theorieën en meestal ontbreekt elk bewijs. Ze bestaan al eeuwen en vroeger waren het steevast de Joden die daarvan beschuldigd werden. Gek toch dat er nooit één theorie waar bleek te zijn! En dat verandert niet. Wie heeft of hebben er nou baat bij de coronapandemie? Wij mensen, ondanks al onze kennis en mogelijkheden, konden het niet voorkomen. Er was gewaarschuwd, maar wie luisterde er? In de Bijbel staan duidelijke waarschuwingen dat er op het eind van de tijden besmettelijke ziektes zullen uitbreken. ‘Ja, en?’ God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. Telt een gewaarschuwd mens niet voor twee?

Stilgezet worden!

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Hoe lang zal het geleden zijn dat er op het Pinksterfeest geen of bijna geen kerkdiensten waren? Sinds mensenheugenis is het niet voorgekomen, misschien ooit daarvoor? Dat een land in zijn geheel stilgezet wordt (de lockdown) is in ieder geval na de oorlog niet meer voorgekomen. Wat wel frequent voorkomt is dat mensen stilgezet worden en dan bedoel ik niet omdat ze de bak indraaien. Als er plotseling in je leven een ontzaglijk probleem opduikt en alles daarvoor moet wijken, word je stilgezet. Dat kan een ziekte, een ramp, een burn-out of werkeloosheid zijn, maar ook corona! Eigenlijk alles wat de gewone gang van zaken helemaal overhoop gooit. Soms lijkt dat direct van God te komen en misschien is dat wel vaker dan we denken zo. God zoekt onze aandacht. Omdat Hij van ons houdt, wil Hij niet afzijdig blijven. Nooit is er in de hemel een lockdown! ‘Ik sta voor de deur en klop aan. ‘Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.’ Als je stilgezet wordt, dan ga je toch nadenken, je bezinnen op wat er echt toe doet?

Elementor #735

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Schatzoeken

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

We zijn gek op schatzoeken, als een onschuldig spelletje, maar ook serieuzer. De spanning om iets te vinden dat je nooit gewoon zou kunnen krijgen, is verslavend. Zelfs de moeite die anderen voor het vinden van een schat doen, bijvoorbeeld in een tv-programma, boeit ons al. Als schatzoeker kun je heerlijk wegdromen. Zit er in ons misschien een fundamentele behoefte om te ontkomen aan de stress en de zorgen van het dagelijks leven? Een verlangen naar het paradijs, waarin liefde en vrede regeren? Jezus Christus roept ons al eeuwen toe: ‘Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.’ Wie luistert er? Of is het misschien dat we het zelf willen verdienen, zelf de schat willen vinden? Nogmaals Jezus: ‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen.  Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.’ De grootste schat is Jezus Christus! Zoek Hem!

Je leven komt van God!

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Hoewel de hemel en sowieso het bestaan van een hiernamaals voor veel mensen heeft afgedaan, zijn er toch heel veel mensen die na hun overlijden willen voortleven! In kinderen, in legaten en fondsen ‘op naam’, in kostbare kunstwerken, gebouwen en grafmonumenten of in een tikje betere  wereld dan hoe ze het aantroffen. Ergens voelt het niet goed als het met het sterven definitief voorbij is. En dat klopt ook. Wij zijn niet louter een onvoorstelbaar ingewikkeld chemisch systeem-met-bewustzijn. Wat ons tot mensen maakt, is dat we een ziel hebben, dat wil zeggen: ons leven komt van God. De Heer God maakte de eerste mens Adam levend door in zijn neus te blazen, zo werd hij een levende ziel. De Bijbel geeft aan dat de Heer God onze ziel, ons leven, terugvraagt. Het vooruitzicht ooit tegenover de Schepper van hemel en aarde te zullen staan is ontzettend eng. Maar diep in ieders hart is dat besef er. Je kunt het negeren en ontkennen, maar het verdwijnt nooit! Denk er toch eens over na: wat ga je antwoorden als God je vraagt wie Jezus Christus voor jou is geweest?

Hoe belangrijk is Jezus Christus voor je?

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Klimaatverandering, stikstofcrisis, milieucrisis, plasticsoep, brexitchaos, vluchtelingencrisis, wat is er toch aan de hand? Het lijkt op heel veel terreinen behoorlijk uit de hand te zijn gelopen. Waar is nu het grenzeloze optimisme gebleven dat alles beter zou worden? Beschaving zie je bijvoorbeeld aan hoe er met oude mensen, met gehandicapten, zieken en armen wordt omgegaan. Hoe beschaafd zijn wij dan? Vroeger was het gebod om elkaar lief te hebben, algemeen aanvaard en normaal. Waarom was dat gebod en waren de andere geboden en met name het gebod om God lief te hebben, zo belangrijk? Er was een diep besef dat iedereen ooit voor God verantwoording zou moeten afleggen over wat hij (of zij) gedaan had in zijn leven. Dat ging gepaard met het besef dat niemand volmaakt was en dus aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen. Dan wordt Jezus Christus heel belangrijk voor je: Hij nam de schuld voor onze zonden op Zich en droeg de straf, de doodstraf. Dat maakt nederig en bescheiden en geeft hoop voor de toekomst, want de Heer God loopt nooit iets uit de hand!