• Dagelijks woord...

    Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

  • Evangelische gemeente samenkomst Wervershoof

Wie zijn wij

Evangeliegemeente de Pionier is een pinkstergemeente, aangesloten bij de VPE, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. (www.vpe.nl) We vormen een christelijke kerk van ongeveer veertig personen, jong en oud bij elkaar en afkomstig uit Wervershoof en omgeving. Adrie Peereboom is de voorganger, Rob Boersma is oudste, Benjamin Stolker en Wouter Wilbrink zijn diakenen. We komen elke zondag samen in het Sociaal-cultureel Centrum ‘de Schoof’ in Wervershoof. Door de week zijn er diverse activiteiten.

Waarom zijn wij?
Ons grote verlangen is om mensen tot geloof in Jezus Christus te brengen en hen toe te rusten tot dienaren van Hem, net zo lang totdat Hij terugkomt! Onze visie is om contacten te leggen in de dorpen van West-Friesland en van daar uit nieuwe gemeenten te stichten. Het priesterschap van alle gelovigen is een belangrijk gegeven in de wijze waarop onze gemeente functioneert. We stellen op allerlei manieren leden en gasten in staat te participeren, te groeien in het geloof en te groeien in dienstbaarheid. 


Wat geloven wij?
Wij staan achter de ‘Geloofsbasis van de VPE’, zoals die op hun website staat. De kern daarvan is het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God én mensenzoon. Hij is God, één met God de Vader en de Heilige Geest en onze verlosser en zaligmaker. Zonder Hem kan niemand in de hemel komen omdat er alleen vergeving van onze zonden te krijgen is wanneer we ons vertrouwen op de Heer Jezus stellen. Zijn dood aan het kruis was het volmaakte offer dat God eiste ter verzoening en ter genoegdoening voor onze misdaden. Daarom draait in de Pionier alles om Jezus Christus, om zijn boek, de Bijbel, om wat Hij wil. Maar tegelijkertijd beseffen we maar al te goed dat we in een zeer onvolmaakte wereld en -maatschappij leven en zelf geen haar beter zijn. We leven allemaal van genade en verlangen enorm naar méér van Gods Geest!