Dagelijks Woord…
De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.

Samenkomsten

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2021

Welkom!

Omdat voor alsnog het Covid-19-virus niet tot een acceptabel niveau is teruggedrongen, blijven we bepaalde voorzorgsmaatregelen aanhouden wanneer we samenkomen in de Schoof.
→ Iedereen word nadrukkelijk verzocht zich hieraan te houden omwille van elkaars veiligheid en gezondheid.

Corona-maatregelen:

a – Houd altijd anderhalve meter afstand tot elkaar, als je zit en als je loopt of staat.

b – Ontsmet bij binnenkomst en bij het weggaan je handen met de daarvoor bestemde gel.

c – De ventilatie werkt maximaal, dat is soms voelbaar!

d – Om evt. bron- en contactonderzoek mogelijk te maken worden de namen van alle aanwezigen genoteerd. Dit lijstje wordt na 2 weken vernietigd.

e – D.V. De eerste zondag in september willen we na de eigenlijke samenkomst weer met elkaar lunchen, mits de maatregelen van de overheid en het besmettingsgevaar in onze regio dat toelaten. In eerste instantie beperken we de gezamenlijke lunch tot de eerste zondag (Avondmaalszondag) van de maand.

Zie de kinderpagina voor materiaal voor thuisblijvende kinderen.

– Scroll naar beneden voor de rest van de pagina –