Wie zijn wij? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Wie zijn wij?

Bijgewerkt op: donderdag, 14 april 2022

Evangeliegemeente de Pionier is een pinkstergemeente, aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. (www.vpe.nl) We vormen een christelijke kerk van ongeveer veertig personen, jong en oud bij elkaar en afkomstig uit Wervershoof en omgeving.
Adrie Peereboom is de voorganger, Dick Stolker is oudste, Gitty Boersma, Benjamin Stolker en Wouter Wilbrink zijn diakenen.
We komen elke zondag samen in het Sociaal-cultureel Centrum ‘de Schoof’ in Wervershoof. Door de week komen we bij mensen thuis samen voor gebed en bijbelstudie.

Waarom zijn wij?

Ons grote verlangen is om mensen tot geloof in Jezus Christus te brengen en hen toe te rusten tot dienaren van Hem, net zo lang totdat Hij terugkomt! Onze visie is om contacten te leggen in de dorpen van West-Friesland en van daar uit nieuwe gemeenten te stichten. Ook samenwerken met gemeenten in de regio ligt ons na aan het hart.
Het priesterschap van alle gelovigen is een belangrijk gegeven in de wijze waarop onze gemeente functioneert. We stellen op allerlei manieren leden en gasten in staat te participeren, te groeien in het geloof en te groeien in dienstbaarheid.