Als sint Maarten of als die arme vrouw? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Als sint Maarten of als die arme vrouw?

Adrie Peereboom - zondag, 5 november 2023

Sint Maarten komt er aan! De kleine kinderen in de kinderopvang en op de basisschool horen het verhaal van een Romeinse soldaat die zijn mantel deelde met een bedelaar. Een mooi voorbeeld van een sprookje of een goed voorbeeld van wat het betekent je naaste lief te hebben als jezelf? In de Bijbel staat een geschiedenis beschreven die nog een stapje verder ging: God liefhebben op de eerste plaats en Hem vertrouwen voor wat je zelf nodig hebt. De Heer Jezus was in de tempel en zag daar hoe de mensen hun offergaven in de offerkist gooiden. Rijke mensen gaven veel en deden dat nadrukkelijk en opzichtig. Een arme vrouw gaf onopvallend alles wat ze had, een paar duiten, zeg maar 2 euro. Wie gaf er meer? Die rijke mensen aten er geen snee brood minder om, hun gaven kostten hen niets. In tegenstelling tot die arme vrouw, zij gaf haar hele levensonderhoud. Vertrouwde zij tevergeefs en gokte ze er op dat ze nog ergens eten zou vinden? God ziet wie Hem op de eerste plaats stellen en zegent dat. Vertrouw jij Hem?