Het Evangelie is voor iedereen goed! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Het Evangelie is voor iedereen goed!

Adrie Peereboom - zondag, 14 januari 2024

Is het geloof in Jezus Christus een optie, een keuze, of is het meer dan dat? Het is wezenlijk anders dan je smaak of voorkeur. Het is een levensbeschouwing en raakt daarmee in principe ieder facet van je bestaan. Kun je zeggen: ‘Ik denk dat ik maar eens in de God van de Bijbel ga geloven?’ Dat kun je zeggen, maar niemand doet het. Veel gelovige mensen zullen zeggen dat het iets vanzelfsprekends is of dat ze zich ertoe gedrongen voelen. In mijn jonge jaren was ik op zoek naar een levensvisie die voor alle mensen goed was. Niet slechts voor de rijken of de armen, voor de geleerden of de ongeschoolden, of alleen mannen. Maar goed voor alle mensen van Afrika tot Alaska. Ik kwam uit bij het Evangelie van Jezus Christus. Geloven was toen geen optie meer, maar onvermijdelijk en onontkoombaar. In de Bijbel staat dit: ‘Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.’ God zoekt en roept ons om Hem serieus te geloven.