Geen huis ontkwam, of toch? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Geen huis ontkwam, of toch?

Adrie Peereboom - zondag, 28 januari 2024

Griep golft door ons land en misschien hebben diegenen die een griepprik hebben gekregen, wel minder symptomen. Het lijkt geen huis over te slaan hier. Voordat Mozes het Joodse volk uit Egypte kon halen, was de toestemming van de Farao nodig. Die gaf hij pas toen in elk huis en in elke stal het eerstgeboren kind of –beest gedood was. Nee, niet in elk gezin, daar waar om de deurpost van de voordeur het bloed van een lammetje of geitje was gesmeerd, ging de verderfengel voorbij. Dat bloed maakte duidelijk dat daar een dier zijn leven had gegeven in plaats van het oudste kind. Het zal diepe indruk gemaakt hebben. Nog geweldiger is dat Jezus Christus zijn leven, zijn bloed gaf om ons te verlossen van de gevolgen van onze zonde. Plaatsvervangend stierf Hij voor ieder die in Hem gelooft. Kun je daar niet bij met je pet? Dat is normaal, want God vraagt van ons geloof, vertrouwen. De Joodse vaders smeerden dat lammetjesbloed buitenom de voordeur, vertrouwend dat hun iets vreselijks bespaard zou blijven. Zij werden niet beschaamd, wat doe jij?