De haat tegen Jezus is er nog steeds! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

De haat tegen Jezus is er nog steeds!

Adrie Peereboom - zondag, 11 februari 2024

Open Doors is een organisatie die wereldwijd verdrukte en vervolgde christenen wil ondersteunen. In hun laatst verschenen magazine vermeldden ze dat er meer dan 365 miljoen christenen worden vervolgd. Het is één op de zeven christenen wereldwijd! Dat gebeurt in landen rond en vooral ten noorden van de evenaar. De Heer Jezus zei het al: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ Hij zei ook: ‘Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.’ Waarom werd Jezus Christus toen Hij op aarde was zo gehaat? In alles wat Hij zei en deed toonde Hij over goddelijke autoriteit te beschikken. Hij was zuiver rechtvaardig en onberispelijk en velen beseften hun eigen tekortkomingen en zonden. Daar wilden ze toen en daar willen nu nog steeds heel veel mensen niet van weten. Zondig zijn in Gods ogen, aangeklaagd worden in je geweten? Dan kun je diegene die dat zegt en gelooft, toch het zwijgen opleggen? Die prijs betaalde Jezus en vele christenen. De prijs voor de waarheid! Bid voor hen!