Is Jezus Christus machteloos? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Is Jezus Christus machteloos?

Adrie Peereboom - zondag, 3 maart 2024

Is Jezus Christus machteloos? Als dat zo was waarom gebruiken mensen dan zijn Naam als ze schrikken, kwaad zijn of als uitroep? De naam van andere overleden ‘helden’ wordt in zulke omstandigheden nooit gebruikt. Is Jezus dan niet helemaal machteloos? Dat gebruik (of misbruik) suggereert dat Hij niet totaal dood is! Zit er soms diep vanbinnen een vaag besef dat Jezus Christus werkelijk uit zijn graf opstond en in een andere dimensie voortleeft? En van daaruit op een of andere manier invloed in onze wereld uitoefent? De Bijbel is met straatlengtes voorsprong al eeuwenlang de allerbetrouwbaarste bron. Daarin kun je lezen dat Jezus zei, kort voordat Hij tot God in de hemel terugkeerde: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’ Die macht ontving Hij van God, zijn Vader, nadat Hij zichzelf geofferd had voor onze zonden. Is Hij machteloos? Reken maar van niet! Waarom merken we er dan zo weinig van? Ten eerste: Als je Hem niet gelooft, zul je ook zijn handelen niet opmerken. Ten tweede: Bid dat Hij je laat zien, wie Hij is.