Redden we het wel alleen? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Redden we het wel alleen?

Adrie Peereboom - zondag, 21 april 2024

In de 2e Wereldoorlog zaten de kerken vol. Wat is er destijds enorm gebeden, zelfs geschreeuwd naar God om een eind aan de oorlog te maken. Nu worden wij zo’n 70 jaar later ook geconfronteerd met ernstige wereldwijde problemen en zelfs een oorlog op een paar duizend kilometer bij ons vandaan. In Oekraïne zitten de kerken weer vol. Nood leert bidden. Gebeurtenissen die onze menselijke maat ver overstijgen, duwen mensen als het ware naar God. Maar zijn wij zó geestelijk afgestompt door de welvaart en vrede van de afgelopen jaren, dat we het besef kwijt zijn God nodig te hebben? Was de Heer God het niet die de gebeden om vrede en welvaart verhoorde? ‘We hebben (een) god niet nodig, we kunnen alles zelf!’ Waarom is er dan zoveel ellende en groeien ontwikkelingen boven ons hoofd? Is dat is de schuld van anderen? In de Bijbel wordt iedereen, echt iedereen beschuldigd van zonde. Jezus Christus stond op uit de dood. Dat bewees dat Hij kon waarmaken wat Hij zei en niets Hem daarin kon verhinderen. Hij is de God die gebeden verhoort!