Als God bestaat … – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Als God bestaat …

Adrie Peereboom - zondag, 17 september 2023

Als God bestaat, als Hij de maker is van het onvoorstelbaar grote aantal levende wezens en van het onmetelijk grote heelal, waar is Hij dan? En weet Hij dat jij en ik bestaan? De Bijbel laat God ‘zien’ als een geestelijk wezen, onzichtbaar voor menselijke ogen. Gods wijsheid, kennis en inzicht zijn absoluut, méér is er niet. God weet alles wat te weten is. Hij kende jou voor je geboorte, wist dat je in deze tijd, hier zou leven. Hij kent en houdt van iedereen. Maar God wijst onze zonden, onze overtredingen van zijn wetten, af. Alleen de dood van zijn eigen Zoon, kon Gods woede over onze zonden, verzoenen. Dat had Hij voor ons over! Een sterker bewijs dat God van alle mensen houdt, is ondenkbaar. Kon Hij dan niet voorkomen dat wij persoonlijk en als samenleving er zo’n puinhoop van zouden maken? Ja, maar dan waren we een soort robots geworden, voorgeprogrammeerd en zonder vrije wil. God vraagt om onze aanbidding en liefde, vrijwillig en niet afgedwongen. ‘Hij heeft het oor geplant-zou Hij niet horen? Het oog gevormd-zou Hij niet zien?