Niet liegen, hoe kun je dat? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Niet liegen, hoe kun je dat?

Adrie Peereboom - zondag, 24 september 2023

Soms is het stuitend om mee te maken: het schijnbare gemak waarmee mensen liegen, zaken verdraaien, bedriegen of hun straatje schoonvegen. Als belangrijke of hooggeplaatste personen dat doen, wekken ze de indruk dat het geoorloofd is! En als zij het doen, waarom jij dan niet? Sterker nog: een knappe jongen (of meisje) die het niet nadoet! Want wat zijn we beïnvloedbaar en wat doet een slecht voorbeeld niet ongemerkt met ons? Van onszelf hebben we nauwelijks de geestelijke kracht om integer en eerlijk te blijven terwijl om ons heen andere normen (lijken te) gelden. Geef je toe dan voelt dat als een nederlaag, als verlies. Maar weiger je mee te doen, waar put je dan kracht uit? Bid tot Jezus Christus en leg Hem dit probleem voor. De Bijbel zegt dat Hij dé Waarheid is en in Hem geen leugen bestaat. Hij is volkomen betrouwbaar en luistert naar diegene die Hem serieus aanroept. De Heer Jezus zegt dat wie liegt, onderworpen is aan de vader van de leugens en dat is de duivel. Daar wil en kan Hij ons van verlossen.