Bestaan hel en hemel? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Bestaan hel en hemel?

Adrie Peereboom - zondag, 1 oktober 2023

De hel, die bestaat echt niet! De hemel dan? Natuurlijk wel! Iedereen wil in de hemel komen als die er tenminste is. Maar hopelijk is er wel een hel voor figuren als Hitler en Stalin. Dat klinkt tegenstrijdig. Waar zou de grens dan liggen en wie bepaalt wie waar heen moet? Als er een hel is voor schurken, dan is er een hemel voor heiligen, toch? Voor je gevoel klopt het ook niet als een crimineel denkt door het plegen van zelfmoord aan bestraffing te ontkomen. En gewone mensen dan, wat staat hun te wachten als ze overleden zijn? De Bijbel maakt er geen geheim van dat helemaal niemand van zichzelf zondeloos en heilig is en automatisch bij God in de hemel zal komen. De toegang tot de hemel is Gods Zoon, Jezus Christus. ‘Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,’ Dat maakt alle verschil: het geloof in de Heer Jezus. Hij was en is heilig, zondeloos en rechtvaardig. Door in Hem te geloven krijg je daar deel aan.