Jezus’ opstanding: mythe of echt? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Jezus’ opstanding: mythe of echt?

Adrie Peereboom - zondag, 15 oktober 2023

Jezus van Nazareth is een heel merkwaardige persoon. Historici twijfelen er niet aan dat Hij geleefd heeft in de eerste dertig jaar van onze jaartelling. Er is ook geen twijfel over zijn dood door kruisiging aan een Romeins kruis. De meningen raken sterk verdeeld over wat er daarna gebeurd is. Hebben zijn volgelingen zijn lijk weggenomen en het verhaal rondgestrooid dat Hij was opgestaan? Daar zijn weinig of geen historische aanwijzingen voor. De meest aannemelijk verklaring is meteen de meest onwaarschijnlijke: Hij is weer levend geworden. Een paar honderd mensen hebben Hem levend gezien in de tijd tussen die 1e Paasdag en 40 dagen daarna. Toen verdween Jezus Christus, aldus de bijbelse evangelisten, naar boven, naar de hemel. Deze verklaring over Jezus’ opstanding werd vanaf de eerste eeuw door vele miljoenen geloofd. Gebaseerd op een mythe of op een echt gebeurde geschiedenis? Is Hij opgestaan uit het graf, dan leeft Hij en heeft de waarheid gesproken!