Waarom dat kruis? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Waarom dat kruis?

Adrie Peereboom - zondag, 17 maart 2024

Waarom is hét symbool van het christelijk geloof een kruis? Andere religies, geestelijke of politieke stromingen hebben ook hun symbolen, maar meestal spreekt daar een bepaalde kracht of visie uit. Een kruis was een Romeins martelwerktuig vergelijkbaar met een guillotine of een elektrische stoel. Hier ging het om: door te sterven als een misdadiger aan een kruis droeg Jezus Christus de schuld en daarmee de straf voor onze zonden. Dat was rechtvaardig en noodzakelijk wilde God onze zonden kunnen vergeven. Dat God dit aanvaardde, bleek toen Jezus op de derde dag uit zijn graf opstond. Hij ging van een afgrijselijke ondergang naar de onbeschrijfelijke verheerlijking voortaan Gods Koning te zijn. Dat kruis vat de allerbelangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid samen. Voor de Heer Jezus gold: van het kruis naar de kroon. Wie zijn vertrouwen op Jezus Christus stelt, gaat in principe diezelfde weg: Geloven in Hem betekent je leven in zijn handen leggen en niet langer zelf je leven willen bepalen. Net als Hij je kruis dragen en uitzien naar de heerlijkheid die God heeft beloofd!