Wie is sterker dan de dood? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Wie is sterker dan de dood?

Adrie Peereboom - zondag, 24 maart 2024

Om dichterbij de kern van het Paasfeest te komen, is het nodig door alle romantiek en sprookjesverhalen heen te kijken. Feit is dat Jezus van Nazareth op de derde dag na zijn executie op een Romeins kruis, van dood weer levend werd. Honderden mensen zagen Hem in de weken daarna en het getuigenis dat de Bijbel geeft, wordt bevestigd in andere bronnen. Juridisch gezien is het totale bewijs overtuigend. Medisch gezien is zijn opstanding onverklaarbaar. Theologisch bekeken klopt het met de voorzeggingen van Jezus Zelf en in het Oude Testament. Politiek gezien was het een ramp. In plaats van dat de rust weerkeerde in Jeruzalem, zoals gehoopt, groeide de ‘sekte’ van de christenen met de dag in aanhang. Toch, hoe aannemelijk ook, de vraag naar de betekenis ervan is het belangrijkste. Als Jezus Christus werkelijk uit de dood is opgestaan, is zijn macht groter dan de macht en het absolute van de dood. Dan heeft de dood niet het laatste woord over ons leven, dan staat Gods Zoon, Jezus Christus, daar boven. Door in Hem te geloven, ben je daar op voorbereid!