Schaamte past ons – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Schaamte past ons

Adrie Peereboom - zondag, 31 maart 2024

Pasen is het belangrijkste feest en markeert de belangrijkste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. Waarom roepen we dan niet massaal: ‘Halleluja’? Veel mensen hebben nog nooit het Evangelie van Jezus Christus gehoord, maar de geschiedenis van het christelijk geloof is ook niet bepaald om te juichen! Zo zijn er bloedige veld- en zeeslagen geleverd tussen protestanten en katholieken en dan die inktzwarte bladzijde van de kruistochten. Jezus Christus zei tegen Pilatus: ‘‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat Ik aan de Joden werd uitgeleverd.” Jezus stelde zich kwetsbaar en geweldloos op en verhinderde Petrus dat die Hem met z’n zwaard verdedigde. Die houding bracht de Heer Jezus aan het kruis en wat toen een totale afgang leek, veranderde in een enorme overwinning: Hij bleek sterker dan de dood en stond op uit zijn graf. Gods kracht is niet alleen veel groter maar zó anders. Niet gewelddadig maar liefdevol en barmhartig. Zó is Jezus Christus en dat wil Hij aan zijn volgelingen leren. Wie hoort dat?