Kinderlijk gedrag? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Kinderlijk gedrag?

Adrie Peereboom - zondag, 7 april 2024

Op een kinderclub was er voor alle kinderen limonade klaargezet. Ze moesten het wel komen halen, ze kregen het niet aangereikt. Natuurlijk bleef geen kind zitten! Jezus Christus zei dat we moesten worden als kinderen: ‘Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Wij gaan er gemakshalve van uit dat de dood en opstanding van Jezus Christus automatisch voor iedereen gelden. Op tal van plaatsen staat in het Nieuwe Testament dat bekering nodig is. Dat wil zeggen: erken de waarheid van Gods oordeel over iedereen dat we door onze eigen schuld van God zijn weggeraakt. Het is de Heer Jezus die door zijn lijden en dood de straf daarvoor onderging. Zonder bekering en geloof in Gods Zoon Jezus, blijft dat als het ware op de tafel klaar staan, maar krijg je het niet! God dwingt niemand tot geloof in Hem en niemand krijgt er automatisch deel aan. Zelfs als iemand het wel weet, maar zich niet van zijn zonden bekeert, blijft God ver weg staan. Dat is toch verschrikkelijk?